Privacy policy and personal data policy

Privatlivspolitik og persondatapolitik – DANISH

Who we are

Our website address is: https://kard.dk.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How we use your information

We use the information we collect in various ways, including to:

 • Provide, operate, and maintain our website
 • Improve, personalize, and expand our website
 • Understand and analyze how you use our website
 • Develop new products, services, features, and functionality
 • Communicate with you, directly for customer service, to provide you with updates and other information relating to the website, and for marketing and promotional purposes
 • Send you emails
 • Find and prevent fraud

How long we retain your data

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information. If you can’t edit, or delete their personal information then please contact us at info@kard.dk.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Third Party Privacy Policies

kard.dk’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites.

Where your data is sent

Account may be checked through an automated spam detection service.

GDPR Data Protection Rights

We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to change the information you add to your personal account.

The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us at info@kard.dk

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

kard.dk does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Log Files

kard.dk follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for administering the site.


Hvem vi er – DANSK / DANISH

Vores hjemmesideadresse er: https://kard.dk.

Medier

Hvis du uploader billeder til hjemmesiden, bør du undgå at uploade billeder med indlejrede lokationsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle placeringsdata fra billeder på webstedet.

Hvem deler vi dine data med
Hvis du anmoder om en nulstilling af adgangskoden, vil din IP-adresse blive inkluderet i nulstillings-e-mailen.

Hvordan vi bruger dine oplysninger

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler på forskellige måder, herunder til:

 • Levere, drive og vedligeholde vores hjemmeside
 • Forbedre, personliggøre og udvide vores hjemmeside
 • Forstå og analysere, hvordan du bruger vores hjemmeside
 • Udvikle nye produkter, tjenester, funktioner og funktionalitet
 • Kommunikere med dig, direkte til kundeservice, for at give dig opdateringer og anden information vedrørende hjemmesiden og til markedsførings- og salgsfremmende formål
 • Send dig e-mails
 • Find og forebygge svindel

Hvor længe vi opbevarer dine data

For brugere, der registrerer sig på vores hjemmeside (hvis nogen), gemmer vi også de personlige oplysninger, de giver i deres brugerprofil. Alle brugere kan til enhver tid se, redigere eller slette deres personlige oplysninger (undtagen at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedsadministratorer kan også se og redigere disse oplysninger. Hvis du ikke kan redigere eller slette deres personlige oplysninger, så kontakt os venligst på info@kard.dk.

Hvilke rettigheder du har over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, kan du anmode om at modtage en eksporteret fil med de personlige data, vi har om dig, inklusive alle data, du har givet os. Du kan også anmode om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette inkluderer ikke nogen data, vi er forpligtet til at opbevare til administrative, juridiske eller sikkerhedsmæssige formål.

Du kan vælge at deaktivere cookies gennem dine individuelle browserindstillinger. For at få mere detaljeret information om cookiehåndtering med specifikke webbrowsere, kan den findes på browserens respektive websteder.

Hvor dine sendes data hen.
Kontoen kan kontrolleres gennem en automatisk spam-detektionstjeneste.

GDPR Databeskyttelsesrettigheder

Vi vil gerne sikre os, at du er fuldt ud klar over alle dine databeskyttelsesrettigheder. Enhver bruger er berettiget til følgende:

Retten til indsigt – Du har ret til at anmode om kopier af dine personoplysninger. Vi kan opkræve et mindre gebyr for denne service.

Ret til berigtigelse – Du har ret til at ændre de oplysninger, du tilføjer til din personlige konto.

Retten til sletning – Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger under visse betingelser.

Ret til at begrænse behandlingen – Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af ​​dine personoplysninger under visse betingelser.

Ret til at gøre indsigelse mod behandling – Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger under visse betingelser.

Retten til dataportabilitet – Du har ret til at anmode om, at vi overfører de data, vi har indsamlet, til en anden organisation eller direkte til dig under visse betingelser.

Hvis du fremsætter en anmodning, har vi en måned til at svare dig. Hvis du ønsker at udøve nogen af ​​disse rettigheder, bedes du kontakte os på info@kard.dk

Børns information

En anden del af vores prioritet er at tilføje beskyttelse til børn, mens de bruger internettet. Vi opfordrer forældre og værger til at observere, deltage i og/eller overvåge og guide deres onlineaktivitet.

kard.dk indsamler ikke bevidst nogen personlig identificerbar information fra børn under 13 år. Hvis du mener, at dit barn har givet denne form for information på vores hjemmeside, opfordrer vi dig kraftigt til at kontakte os med det samme, og vi vil gøre vores bedste for at straks fjerne sådanne oplysninger fra vores optegnelser.

Logfiler

kard.dk følger en standardprocedure for brug af logfiler. Disse filer logger besøgende, når de besøger websteder. De oplysninger, der indsamles af logfiler, omfatter internetprotokol (IP)-adresser, browsertype, internetudbyder (ISP), dato- og tidsstempel, henvisnings-/afslutningssider og muligvis antallet af klik. Disse er ikke knyttet til nogen information, der er personligt identificerbar. Formålet med oplysningerne er at administrere siden.